Disclaimer

1. Definities

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar: de eigenaar van de website te weten KWEEKERS Care B.V.;

Gebruik(en): alle denkbare handelingen;

U: de gebruiker (bezoeker) van de website;

De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Website: de website www.kweekerscare.nl, inclusief daartoe behorende subdomeinen.

2. Disclaimer

  1. kweekerscare.nl is een website die wordt beheerd door de eigenaar. Door de website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden.
  2. De content is door de eigenaar met zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de content.
  3. Er kunnen geen rechten aan de content op onze website worden ontleend. Elk gebruik komt voor eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van de content.
  4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar staat ook niet in voor de beschikbaarheid daarvan.
  5. Het intellectueel eigendomsrecht op deze website ligt bij de eigenaar. De content op deze website mag alleen voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Toestemming tot het gebruik van de content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.
  6. De eigenaar kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder daarover enige mededeling te doen.