Doelen standaard in een evaluatie rapport terug laten komen

Door de inzet van de U-Turn kunnen doelen automatisch overgenomen worden in evaluatierapporten.

Zorgbegeleiders of zorgcoördinatoren spelen een essentiële rol in het welzijn van hun cliënten. Het opstellen van een zorgplan door de verantwoordelijke zorgverlener is van cruciaal belang om een gestructureerde en gepersonaliseerde aanpak te bieden die is afgestemd op de individuele behoeften van elke cliënt. 

Waarom een zorgplan? 

Persoonlijke Zorg: Een zorgplan is maatwerk voor elke cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke gezondheidstoestand, behoeften en wensen. Hierdoor ontvangen cliënten zorg die nauw aansluit op hun situatie en wordt hun welzijn bevorderd. 

Coördinatie van Zorg: In de zorgsector zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een cliënt. Een zorgplan fungeert als een leidraad voor alle betrokken zorgverleners, waardoor de zorg efficiënter en effectiever wordt gecoördineerd. 

Meetbare Doelen: Het zorgplan bevat duidelijke en meetbare doelen die worden gesteld om de gezondheidstoestand van de cliënt te verbeteren of te behouden. Deze doelen vormen de basis voor het evalueren van de voortgang en het bijsturen van de zorgindeling indien nodig. 

Doelen in het zorgplan:

De doelen in een zorgplan zijn gericht op het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de cliënt. Deze doelen kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke behoeften van de cliënt, maar enkele voorbeelden zijn: 

Medische Doelen: Bijvoorbeeld het verbeteren van de bloeddruk, verlichten van pijn, het beheren van symptomen van een ziekte, etc. 

Functionele Doelen: Zoals het vergroten van de mobiliteit, zelfredzaamheid, dagelijkse activiteiten verbeteren, etc. 

Psychosociale Doelen: Het versterken van sociale interacties, emotionele ondersteuning bieden, het versterken van coping-mechanismen, etc. 

Het proces van het zorgplan

Inventarisatie en Assessment: De zorgbegeleider of coördinator voert een uitgebreide beoordeling uit van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke, mentale en sociale aspecten van hun gezondheid. 

Doelen Bepalen: Op basis van de beoordeling worden meetbare en realistische doelen vastgesteld die aansluiten op de behoeften en wensen van de cliënt. 

Interventies: De zorgbegeleider of coördinator bepaalt welke interventies nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Dit omvat de behandeling, therapieën, medicatie, ondersteunende diensten, enz. 

Uitvoering en Monitoring: Het zorgplan wordt in gang gezet, en de voortgang wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. 

Evaluatie en Herziening: Periodiek wordt het zorgplan geëvalueerd om te bepalen of de gestelde doelen zijn bereikt. Indien nodig worden de doelen en interventies bijgesteld om de zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van de cliënt.  

Dit proces is een cyclisch en continu proces, waarbij de zorgbegeleider of coördinator voortdurend werkt aan het optimaliseren van de zorg en het verbeteren van het welzijn van de cliënt. 

Tijd besparen en fouten verminderen bij het overzetten

Als zorgverlener moet je nu handmatig doelen en acties overnemen van zorgplannen naar evaluatievragenlijsten. Dit betekent dubbele handmatige invoer en het vergroot de kans op fouten. Met een koppeling als de U-Turn kan dit proces versneld worden. Door de inzet van de U-Turn kunnen doelen namelijk handmatig overgenomen worden in evaluatierapporten. Dubbele handmatige handelingen behoren daarmee tot de verleden tijd. Ideaal, toch?!  

Het resultaat: efficiëntere processen en minder foutgevoeligheid dankzij automatische overname van doelen in evaluatievragenlijsten. Als zorgverlener bespaar je hier zeker 10 minuten per evaluatiemoment mee.  

Bekijk meer procesversnellers >

We sommen de voordelen nog een keertje voor je op: 

  1. Geen handmatige invoer meer door automatische overname van doelen in evaluatierapporten. 
  2. Verminderen van administratieve handelingen en regeldruk.  
  3. Verhoogde productiviteit door de tijdsbesparing. 

Optimaliseer zorgprocessen met de U-Turn. Neem contact op voor persoonlijk advies op maat.